რკინის ჭიშკარი K421

მეტალის ჭიშკარი ხესთან თანხვედრაში ,გასაგორებელი

რკინის ჭიშკარი K 422

მეტალის დასერილი დიზაინის ჭიშკრის მოდელი

რკინის ჭიშკარი K423

მეტალის და ხის ნაერთი ჭიშკრის მოდელის სახით

რკინის ჭიშკარი K424

მეტალის დაგრუნტული ჭიშკარით ხესთან ერთად გასაგორებელ მექანიზმზე

რკინის ჭიშკარი K426

მეტალის დაგრუნტული ჭიშკარი შეღებილ მდგომარეობაში

რკინის ჭიშკარი K427

მეტალის დაგრუნტული და შეღებილი ჭიშკარი ავტომატურ მექანიზმზე