რკინის ჭიშკარი K427

მეტალის დაგრუნტული და შეღებილი ჭიშკარი ავტომატურ მექანიზმზე

რკინის ჭიშკარი K426

მეტალის დაგრუნტული ჭიშკარი შეღებილ მდგომარეობაში